Menu


KALENDARIUM

Bitwy

Andruszowski rozejm
Bitwa pod Batohem
Bitwa pod Beresteczkiem
Bitwa pod Korsuniem
Bitwa pod Piławcami
Bitwa pod Żółtymi Wodami
Obrona Zbaraża
Ugoda perejasławska
Ugoda w Białej Cerkwi

Postacie

Bohdan Chmielnicki
Dymitr Hunia
Jan II Kazimierz Waza
Jeremi Wiśniowiecki
Krzysztof Kosiński
Paweł Pawluk
Semen Nalewajko
Stanisław Żółkiewski
Taras Fedorowicz