Władysław Żebrak - nauczyciel historii
O Mnie Olimpiady Prezentacje uczniów Rozkłady Tableau Odsyłacze

 

 

Przykładowe tematy lekcji w klasie 1LO


1. Organizacja zajęć
2. Wiadomości wstępne o nauce historycznej
3. Starożytna Mezopotamia
4. Starożytny Egipt
5. Fenicja i Izrael w starożytności
6. Imperium perskie
7. Powtórzenie wiadomości
9. Najstarsze ośrodki cywilizacji w Grecji
10. Powstanie polis i kolonizacja
11. Sparta i Ateny
12. Wojny Greków z Persami
13. Ateny i Sparta po wojnach perskich
14.-15 Religia i kultura Grecji
16. Wojny o hegemonię
17. Hellenizm
18. Sprawdzian pisemny
19. Początki Rzymu
20. Ustrój republiki rzymskiej
21. Podboje Rzymu
22. Kryzys republiki
23. Powstanie cesarstwa w Rzymie
24. Kultura i religia starożytnego Rzymu
25. Narodziny chrześcijaństwa
26. Cesarstwo rzymskie.
27. Upadek Cesarstwa Rzymskiego
28. Sprawdzian pisemny
29. Arabowie i Islam
30. Rola Kościoła i progu średniowiecza
31. Cesarstwo Wschodnie
32. Frankowie i monarchia Karola Wielkiego
33. Kształtowanie się państw Europy Zachodniej
34.-35. Słowianie i ich państwa
36. Kultura wczesnośredniowieczna
37. Powstanie państwa polskiego
38. Polska za Bolesława Chrobrego
39. Kryzys i odbudowa I monarchii piastowskiej
40. Polska dwóch Bolesławów
41. Państwo i społeczeństwo za I Piastów
42. Sprawdzian pisemny
43. Przemiany gospodarcze i społeczne w Europie XI-XIII w.
44. Walka o przodownictwo w świecie chrześcijańskim
45. Wyprawy krzyżowe.
46. Kształtowanie się monarchii stanowych
47. Kultura pełnego średniowiecza
48.-49 Ziemie polskie w okresie rozbicia dzielnicowego
50. Zjednoczenie ziem polskich
51. Umocnienie państwa za Kazimierza Wielkiego
52. Unia polsko-litewska
53.-54. Konflikty z Krzyżakami
55. Sprawdzian pisemny
56. Kryzys gospodarczy i społeczny XIV-XV w.
57. Kryzys chrześcijaństwa
58. Konflikty zbrojne
59. Wielkie odkrycia geograficzne
60. Kultura późnego średniowiecza