Władysław Żebrak - nauczyciel historii
O Mnie Olimpiady Prezentacje uczniów Rozkłady Tableau Odsyłacze

 

 

Przykładowe tematy lekcji w klasie 3 LO


System wersalski w Europie
Sprawa polska podczas I wojny światowej
Początki II Rzeczypospolitej
Walka o granice Polski
Ukształtowanie ustroju Polski
Sprawdzian pisemny
Narodziny faszyzmu
ZSRR w latach 20-tych i 30-tych
Wielki kryzys ekonomiczny
Powstanie III Rzeszy
Polityka międzynarodowa
Demokracja parlamentarna w Polsce
Przewrót majowy i początki rządów sanacj
i Polska w okresie kryzysu gospodarczego
Polska w latach 1935-1938
Polityka zagraniczna Polski
Osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II Rzeczypospolitej
Polska i Europa w przededniu wojny - powtórzenie
Wojna Obronna Polski 1939
Działania wojenne w Europie Zachodniej 1940
Sytuacja w Europie w 1941 r.
Początek wojny niemiecko-radzieckiej
Wojna w Afryce i we Włoszech
Działania wojenne na Dalekim Wschodzie
Kształtowanie się Wielkiej Koalicji
Przebieg działań wojennych w latach 1944-1945
Zakończenie wojny w Europie i na Dalekim Wschodzie
Sprawdzian pisemny
Ziemie polskie pod okupacją niemiecką i radziecką
Rząd polski na emigracji 1939-1941
Ruch oporu i państwo podziemne
Sprawa polska w latach 1941-43
Komuniści polscy i ich walka o władzę
Akcja "Burza" i Powstanie Warszawskie
Udział Polaków w II wojnie światowej - powtórzenie
Sprawdzian pisemny
Skutki II wojny światowej. System jałtańsko-poczdamski
Imperium radzieckie. Początek zimnej wojny.
Kraje "demokracji ludowej"
Problem niemiecki po II wojnie światowej
Konflikty na Dalekim Wschodzie - Korea i Wietnam
Sytuacja w Afryce i Ameryce Łacińskiej - dekolonizacja
Bloki polityczne i gospodarcze w Europie
Powtórzenie wiadomości
Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce
Okres stalinowski
Przemiany lat 1956-1957 Czasy Gomułki. Marzec 1968
Polska w latach 70-tych
Narodziny "Solidarności"
Stan wojenny i lata 80-te
Przemiany polityczne 1989-1990